Nieuws

De KNAC vriendenclub meeting

Recent zijn uw secretaris en voorzityter te gast geweest bij de vergadering van de vriendeclub van de KNAC waarvan uw alfaspider.com club eveneens lid is.

Er werden een aantal onderwerpen behandeld welke wij graag met u delen.

 

Aangaande de milieuzones in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam kon worden medegedeeld dat er op 6 december een zaak voorkomt bij de raad van State waarbij men hoopt dat de gemeentes in het ongelijk worden gesteld en de milieuzones weer tot het verleden gaan behoren. De toekomst zal het uitwijzen echter ondanks de publieke opinie, de mening van de centrale overheid en de milieu rapportages over de effecten van dergelijke milieuzones houden de gemeentes halstarrig vast aan hun individuele aanpak en visie. Middels een uitspraak van de raad van State hoopt de KNAC samen met de Fehac deze tunnelvisie te doorbreken.

 

Voor de clubs bestaan er verzekeringen ten behoeve van de aansprakelijkheid (zaakschade en personenschade) en de bestuurdersaansprakelijkheid (persoonlijke aansprakelijkheid veroorzaakt door clubleden). dit zijn twee verschillende verzekeringen en Arie, onze secretaris zal nog eens checken of we beide vormen van aansprakelijkheid voldoende hebben afgedekt.

 

Millers heeft nog een presentatie gegeven over de toekomstige E10 benzine die eraan zit te komen. was de euro 95 al niet zo best voor je motor door de toevoeging van bio ethanol (5%) de E10 krijgt tot wel 10% bio ethanol wat je motor helemaal niet prettig vind. uiteraard heeft Miller hiervoor een mooi product wat je motor beschermt (millers VSPe Power Plus) maar het meest eenvoudige advies is om gewoon alleen maar eurom 98 of 102 in je auto te tanken. daar zit namelijk helemaal geen bio ethanol in. Mocht je willen weten of jouw auto eventueel toch op E10 kan rijden raadpleeg dan www.E10check.nl

 

Vervolgens kwam er een uiteenzetting van de nieuwe erfgoedwet en de daaronder vallende mobiel erfgoed centrum. dat gaat over historisch materiaal wat rolt, vaart, vliegt of rijdt. dus ook onze klasieke alfa's. Het zit allemaal nog in de ontwikkelingsfase en komend jaar zal men meer onderzoek en data gaan verzamelen. Mocht je daar wat meer van willen weten dan kun je op www.toonbeelden.com meer inforamtie hierover vinden.

 

Als laatste kwam Jan Peter Nijmeijers nog een aanmoediging en uitnodiging doen om als club in de toekomst deel te gaan nemen aan het concours d'élegance op het paleis het Loo. hierover zal uw bestuur zich tzt buigen om te zien of deze ambiance past bij onze club.