Nieuws

Milieu zones, de Fiva zegt er het volgende over

Afbeeldingsresultaat voor historische auto

 

 

"Historische auto's zijn niet alleen 'oude' auto's" zegt FIVA

bij het pleiten voor eenduidigheid in de milieuzone-beperkingen

Naarmate het aantal 'milieuzones' in heel Europa blijft toenemen betoogt FIVA (de Internationale Federatie voor historische voertuigen) dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen 'oude' en 'historisch' voertuigen, en dat er een consistent, Europa-breed beleid moet komen voor vrijstelling van historische voertuigen.

FIVA begrijpt de noodzaak van milieuzones, omdat steden moeten voldoen aan de doelen gesteld in de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit en dat steden willen voldoen aan de zorgen over de gezondheid geuit door WHO (World Health Organisation).. 'Het is begrijpelijk dat waar 'oude' voertuigen de naam hebben meer te vervuilen dan modernere voertuigen, milieuzones meestal gericht zijn op het weren van 'oude' voertuigen. Daarbij pleit FIVA er voor dat de fundamentele verschillen in gebruik tussen 'oude' en 'historische' voertuigen ook bij het inrichten van milieuzones moeten worden erkend.'

FIVA-president Patrick Rollet legt uit: "Met 'historisch voertuig', bedoelen we een mechanisch aangedreven wegvoertuig van ten minste 30 jaar oud, bewaard en onderhouden in een historisch correcte toestand en dat niet gebruikt wordt als dagelijkse transportmiddel. Deze voertuigen zijn onderdeel van ons technisch en cultureel erfgoed en mogen bij het beschouwen van problemen van stedelijke luchtvervuiling door dagelijks vervoer naar onze mening niet op één hoop worden gegooid met oude, slecht onderhouden voertuigen."

FIVA stelt dat er vele goede redenen waarom de bijdrage van historische voertuigen aan de luchtverontreiniging in de steden verwaarloosbaar is.*)
1. Historische voertuigen - of het nu auto's, motoren of utilitaire voertuigen zijn - maken slechts een onbeduidend klein deel uit van het aantal wegvoertuigen en een nog kleiner deel van het wegverkeer. Daarom is hun bijdrage aan de luchtvervuiling verhoudingsgewijs te verwaarlozen. Omdat ze over het algemeen uitsluitend worden gebruikt voor het plezierritjes worden ze zelden gebruikt in stedelijke gebieden tijdens de piekuren, De emissies van deze cultureel belangrijke voertuigen zijn daarom statistisch gezien niet relevant.
Historische voertuigen zijn goed onderhouden, waardoor hun impact op het milieu ook om die reden minder is. Eigenaren besteden gemiddeld enkele duizenden euro's per jaar aan herstel, aankoop van onderdelen en accessoires, en aan onderhoud en reparaties.
Historische voertuigen worden zorgvuldig behandeld, zoals blijkt uit hun zeer lage verzekeringspremies.
Er zijn heel weinig historische voertuigen met een dieselmotor (een van de belangrijkste doelgroepen van de vele milieuzones).
Patrick Rollet vervolgt: "Eigenaren van historische voertuig eigenaren koesteren het rijdend erfgoed en bieden het publiek een gratis museum van onze mobiele geschiedenis en cultuur door het gebruik van hun voertuigen op de openbare weg."

"Het zou een grote schande zijn als dit belangrijke deel van ons cultureel erfgoed verloren zou gaan. Daarnaast zou een verbod of beperking van het gebruik van historische voertuigen niet alleen onbillijk voor eigenaren zijn, maar zal ook gevolgen hebben voor de duizenden kleine bedrijven die afhankelijk zijn van het rijdbaar houden van historische voertuigen.

"Veel landen in de EU hebben al besloten dat historische voertuigen moeten zijn vrijgesteld van beperkingen van milieuzones, zoals Duitsland, Italië, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Helaas verschillen niet alleen de regels tussen lidstaten van de Europese Unie, maar in sommige gevallen verschillen de regels zelfs bij het reizen van stad naar stad in hetzelfde land. Dit is uiterst verwarrend voor eigenaars van historische voertuigen.

"Kortom, we proberen de EU-politici van drie dingen te overtuigen. In de eerste plaats hoort er een duidelijke definitie te zijn van 'historische voertuigen, om duidelijk te maken wat het verschil is met gewone 'oude' auto's. In de tweede plaats moeten historische voertuigen worden vrijgesteld van beperkingen in milieuzones. En ten derde moeten uitzonderingsmaatregelen consequent worden toegepast, niet alleen in elk land, maar in de EU als geheel.

Noot voor de redactie

*) Statistieken over het eigendom van historische voertuig in Europa zijn overgenomen uit het onderzoek van de FIVA in 2014, uitgevoerd in 15 EU-lidstaten, onder 20.000 eigenaars, 1.500 clubs en 1000 bedrijven.

FIVA is de enige wereldwijde organisatie in zijn soort gericht op het aanmoedigen en het veilig gebruik op de wegen van gemotoriseerde voertuigen van meer dan 30 jaar oud, en is gericht op het behoud en de bevordering van de cultuur van het rijden met oldtimers.

Voor meer persinformatie, of om met een FIVA-vertegenwoordiger van een bepaald land in contact te komen kunt u contact opnemen met Gautam Sen, FIVA Vice President Externe Betrekkingen van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +33 (0) 6 87 16 43 39 (mobiel) of +33 (0) 1 53 19 14 20 (vast).