Nieuws

Gepubliceerd: dinsdag 26 september 2017

Update praktijktest MRA Navigation 26 sep 2017

Direct na de Kastelenrit plaatste ik mijn eerste bevindingen met MRA Navigation (v0.3) in vergelijking met de Zumo 660. Daarbij bleek beeldverversing op mijn Samsung S3 erg achter te lopen. Daarna heb ik jullie ook gemeld dat je ook kan kiezen uit navigeren naar startpunt of navigeren naar meest dichtbije routepunt.

Omdat onlangs v04.2 verscheen heb ik die nu in een rondje Swifterbant uitgeprobeerd. Nu bleek dat zelfs op mijn oude Samsung S3 (met slechts 1GB RAM) de locatie-indicator en kaart prima bijgehouden werd. Route was ingesteld op navigeren naar startpunt. Bij afwijken van de route na het startpunt wordt je weer teruggestuurd naar het startpunt. Dan kan je ervoor kiezen om te stoppen met navigeren om daarna de route weer op te starten met de instelling navigeren naar meest dichtbij gelegen routepunt. Alternatief is niet stoppen  met navigeren (en dus de aanwijzingen naar het startpunt negeren)  maar doorrijden totdat je weer op de route zit. Dan krijg je gewoon instructies voor het vervolg van de route. Doorrijden kan soms handiger zijn. Dan zou het soms wel prettig zijn om te kunnen uitzoomen om de route te vinden. Maar, uitzoomen kan momenteel nog niet. Zou dus wel handig kunnen zijn. Heb ook nog even getest of bij kleine afwijking van de route je naar het startpunt terugverwezen zou worden: een extra en langzaam rondje op een rotonde in de route leverde geen navigatieprobleem op.

Gepubliceerd: maandag 18 september 2017

Praktijkvergelijking Garmin Zumo 660 en testversie MyRoute-app (MRA) Navigation

Bij de Kastelenrit van zondag 17-10-2017 heb ik de Zumo en de testversie MRA Navigation (v0.3) naast elkaar gebruikt. Hieronder staan mijn ervaringen met deze vergelijking en ook enkele wensen voor de definitieve MRA Navigation.

De Zumo heb ik geladen met de volledige route via Basecamp uit MRA als gpx 1.1 bestand nadat ik in Basecamp het routepunt bij de lunchlocatie had voorzien van het label ”waarschuwen bij aankomst”. Tussenliggende routepunten werden niet afgeroepen. MRA Navigation werd, uiteraard, rechtstreeks geladen (uit MRA). MRA Navigation heeft helaas niet de mogelijkheid aankomst bij tussenliggende routepunten te melden. MRA Navigation draaide op Samsung S3. Dat is een oud beestje met slechts 1GB RAM, dus onder het minimumvereiste voor MRA Navigation. Consequentie daarvan is dat beeldverversing (veel en veel te) traag verloopt. Echter, gesproken instructies komen wel op tijd.

Thuis beide apparaten gestart, waarbij beiden netjes de route naar het startpunt van de Kastelenroute berekenden. Geluk bij een ongeluk: als snel kwam ik een wegafsluiting tegen. De Zumo vraagt dan of de route herberekend moet worden (want automatische herberekening heb ik uit gezet). Herberekenen deed ik niet omdat de Zumo mij dan naar het eindpunt, in plaats van het startpunt, van de Kastelenroute zou sturen. Voor de Zumo is dan de enige oplossing de route afsluiten en opnieuw opstarten. Heb ik niet gedaan omdat de omleidingsroute erg lang was en ik dan naar verwachting meermalen de Zumo opnieuw zou moeten opstarten. MRA Navigation echter bleef gewoon netjes de route naar het startpunt Kastelenroute herberekenen. Dus, pluspunt voor MRA Navigation ten opzichte van de Zumo 660 voor het naar het startpunt navigeren.

Op het startpunt van de Kastelenroute heb ik de MRA Navigation afgesloten omdat het een ampère- vreter is: de Zumo werd gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting van mijn Spider en de Samsung S3 apart via een powerbankje (die niet sterk genoeg bleek) omdat ik geen splitter voor de sigarettenaanstekeraansluiting had. Na de lunch startte ik de route in MRA Navigation weer op. Dat kan alleen online. Offline zou wel aanbevelenswaard zijn voor plaatsen waar internettoegang niet of slecht mogelijk is. MRA Navigation stuurde me toen weer naar het startpunt van de Kastelenroute: de route vervolgen bleek niet mogelijk. Dat is niet bruikbaar. De Zumo doet het dan beter: die vraagt of je naar het begin van de route wil navigeren. Het antwoord is dan, uiteraard, “nee”, en de Zumo leidt je dan netjes door het vervolg van de route. Dit probleem van MRA Navigation is te ondervangen door de route van tevoren in tweeën te knippen: tot en na de lunch. Maar, is uiteraard geen oplossing voor een ongeplande tussenstop. Kortom, hier wint momenteel nog de Zumo van MRA Navigation.

Concluderend, de MRA Navigation is veel prettiger in het gebruik bij het navigeren naar het startpunt van de route maar, de Zumo 660 is  voorlopig handiger bij routeonderbrekingen totdat MRA Navigation ook offline op te starten is met route in het geheugen en wanneer MRA Navigation, net zoals de Zumo 660, de keuze biedt van wel of niet naar het startpunt van de route navigeren.

Tenslotte, ik heb niet getest hoe MRA Navigation zou reageren wanneer ik van de Kastelenroute was afgeweken. Toch lijkt MRA Navigation, mits enkele aanpassingen worden gedaan, een zeer bruikbaar, en financieel aantrekkelijk, hulpmiddel bij onze ritten.

Paul van Noort

Gepubliceerd: zaterdag 12 november 2016

De KNAC vriendenclub meeting

Recent zijn uw secretaris en voorzityter te gast geweest bij de vergadering van de vriendeclub van de KNAC waarvan uw alfaspider.com club eveneens lid is.

Er werden een aantal onderwerpen behandeld welke wij graag met u delen.

 

Aangaande de milieuzones in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam kon worden medegedeeld dat er op 6 december een zaak voorkomt bij de raad van State waarbij men hoopt dat de gemeentes in het ongelijk worden gesteld en de milieuzones weer tot het verleden gaan behoren. De toekomst zal het uitwijzen echter ondanks de publieke opinie, de mening van de centrale overheid en de milieu rapportages over de effecten van dergelijke milieuzones houden de gemeentes halstarrig vast aan hun individuele aanpak en visie. Middels een uitspraak van de raad van State hoopt de KNAC samen met de Fehac deze tunnelvisie te doorbreken.

 

Voor de clubs bestaan er verzekeringen ten behoeve van de aansprakelijkheid (zaakschade en personenschade) en de bestuurdersaansprakelijkheid (persoonlijke aansprakelijkheid veroorzaakt door clubleden). dit zijn twee verschillende verzekeringen en Arie, onze secretaris zal nog eens checken of we beide vormen van aansprakelijkheid voldoende hebben afgedekt.

 

Millers heeft nog een presentatie gegeven over de toekomstige E10 benzine die eraan zit te komen. was de euro 95 al niet zo best voor je motor door de toevoeging van bio ethanol (5%) de E10 krijgt tot wel 10% bio ethanol wat je motor helemaal niet prettig vind. uiteraard heeft Miller hiervoor een mooi product wat je motor beschermt (millers VSPe Power Plus) maar het meest eenvoudige advies is om gewoon alleen maar eurom 98 of 102 in je auto te tanken. daar zit namelijk helemaal geen bio ethanol in. Mocht je willen weten of jouw auto eventueel toch op E10 kan rijden raadpleeg dan www.E10check.nl

 

Vervolgens kwam er een uiteenzetting van de nieuwe erfgoedwet en de daaronder vallende mobiel erfgoed centrum. dat gaat over historisch materiaal wat rolt, vaart, vliegt of rijdt. dus ook onze klasieke alfa's. Het zit allemaal nog in de ontwikkelingsfase en komend jaar zal men meer onderzoek en data gaan verzamelen. Mocht je daar wat meer van willen weten dan kun je op www.toonbeelden.com meer inforamtie hierover vinden.

 

Als laatste kwam Jan Peter Nijmeijers nog een aanmoediging en uitnodiging doen om als club in de toekomst deel te gaan nemen aan het concours d'élegance op het paleis het Loo. hierover zal uw bestuur zich tzt buigen om te zien of deze ambiance past bij onze club.

 

 

 

Gepubliceerd: woensdag 14 juni 2017

Deelnemersvoorwaarden Ritten ARSR

Spideristi, 

Op de site onder de kop "vereniging/reglement" zijn vanaf heden de deelnemersvoorwaarden Ritten ARSR opgenomen. 
Hierin is oa vastgelegd hoe om te gaan met aansprakelijkheid, foto's, verzekering van auto's, wettelijke verplichtingen, alcoholgebruik en rijgedrag tijdens de ritten
Bij deze het verzoek om deze voorwaarden eens door te nemen en ter harte te nemen. 

Voor aanvang van iedere rit wordt een handtekeningenlijst aangelegd waarop je ondertekent dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent. 

Zie: alfaspider.com/leden/statuten-reglement

 

Met vriendelijke groet,

 

Boudewijn Custers

Secretaris ARSR

Gepubliceerd: maandag 11 april 2016

Milieu zones, de Fiva zegt er het volgende over

Afbeeldingsresultaat voor historische auto

 

 

"Historische auto's zijn niet alleen 'oude' auto's" zegt FIVA

bij het pleiten voor eenduidigheid in de milieuzone-beperkingen

Naarmate het aantal 'milieuzones' in heel Europa blijft toenemen betoogt FIVA (de Internationale Federatie voor historische voertuigen) dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen 'oude' en 'historisch' voertuigen, en dat er een consistent, Europa-breed beleid moet komen voor vrijstelling van historische voertuigen.

FIVA begrijpt de noodzaak van milieuzones, omdat steden moeten voldoen aan de doelen gesteld in de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit en dat steden willen voldoen aan de zorgen over de gezondheid geuit door WHO (World Health Organisation).. 'Het is begrijpelijk dat waar 'oude' voertuigen de naam hebben meer te vervuilen dan modernere voertuigen, milieuzones meestal gericht zijn op het weren van 'oude' voertuigen. Daarbij pleit FIVA er voor dat de fundamentele verschillen in gebruik tussen 'oude' en 'historische' voertuigen ook bij het inrichten van milieuzones moeten worden erkend.'

FIVA-president Patrick Rollet legt uit: "Met 'historisch voertuig', bedoelen we een mechanisch aangedreven wegvoertuig van ten minste 30 jaar oud, bewaard en onderhouden in een historisch correcte toestand en dat niet gebruikt wordt als dagelijkse transportmiddel. Deze voertuigen zijn onderdeel van ons technisch en cultureel erfgoed en mogen bij het beschouwen van problemen van stedelijke luchtvervuiling door dagelijks vervoer naar onze mening niet op één hoop worden gegooid met oude, slecht onderhouden voertuigen."

FIVA stelt dat er vele goede redenen waarom de bijdrage van historische voertuigen aan de luchtverontreiniging in de steden verwaarloosbaar is.*)
1. Historische voertuigen - of het nu auto's, motoren of utilitaire voertuigen zijn - maken slechts een onbeduidend klein deel uit van het aantal wegvoertuigen en een nog kleiner deel van het wegverkeer. Daarom is hun bijdrage aan de luchtvervuiling verhoudingsgewijs te verwaarlozen. Omdat ze over het algemeen uitsluitend worden gebruikt voor het plezierritjes worden ze zelden gebruikt in stedelijke gebieden tijdens de piekuren, De emissies van deze cultureel belangrijke voertuigen zijn daarom statistisch gezien niet relevant.
Historische voertuigen zijn goed onderhouden, waardoor hun impact op het milieu ook om die reden minder is. Eigenaren besteden gemiddeld enkele duizenden euro's per jaar aan herstel, aankoop van onderdelen en accessoires, en aan onderhoud en reparaties.
Historische voertuigen worden zorgvuldig behandeld, zoals blijkt uit hun zeer lage verzekeringspremies.
Er zijn heel weinig historische voertuigen met een dieselmotor (een van de belangrijkste doelgroepen van de vele milieuzones).
Patrick Rollet vervolgt: "Eigenaren van historische voertuig eigenaren koesteren het rijdend erfgoed en bieden het publiek een gratis museum van onze mobiele geschiedenis en cultuur door het gebruik van hun voertuigen op de openbare weg."

"Het zou een grote schande zijn als dit belangrijke deel van ons cultureel erfgoed verloren zou gaan. Daarnaast zou een verbod of beperking van het gebruik van historische voertuigen niet alleen onbillijk voor eigenaren zijn, maar zal ook gevolgen hebben voor de duizenden kleine bedrijven die afhankelijk zijn van het rijdbaar houden van historische voertuigen.

"Veel landen in de EU hebben al besloten dat historische voertuigen moeten zijn vrijgesteld van beperkingen van milieuzones, zoals Duitsland, Italië, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Helaas verschillen niet alleen de regels tussen lidstaten van de Europese Unie, maar in sommige gevallen verschillen de regels zelfs bij het reizen van stad naar stad in hetzelfde land. Dit is uiterst verwarrend voor eigenaars van historische voertuigen.

"Kortom, we proberen de EU-politici van drie dingen te overtuigen. In de eerste plaats hoort er een duidelijke definitie te zijn van 'historische voertuigen, om duidelijk te maken wat het verschil is met gewone 'oude' auto's. In de tweede plaats moeten historische voertuigen worden vrijgesteld van beperkingen in milieuzones. En ten derde moeten uitzonderingsmaatregelen consequent worden toegepast, niet alleen in elk land, maar in de EU als geheel.

Noot voor de redactie

*) Statistieken over het eigendom van historische voertuig in Europa zijn overgenomen uit het onderzoek van de FIVA in 2014, uitgevoerd in 15 EU-lidstaten, onder 20.000 eigenaars, 1.500 clubs en 1000 bedrijven.

FIVA is de enige wereldwijde organisatie in zijn soort gericht op het aanmoedigen en het veilig gebruik op de wegen van gemotoriseerde voertuigen van meer dan 30 jaar oud, en is gericht op het behoud en de bevordering van de cultuur van het rijden met oldtimers.

Voor meer persinformatie, of om met een FIVA-vertegenwoordiger van een bepaald land in contact te komen kunt u contact opnemen met Gautam Sen, FIVA Vice President Externe Betrekkingen van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +33 (0) 6 87 16 43 39 (mobiel) of +33 (0) 1 53 19 14 20 (vast).

Alle ARSR Centenario foto's

alle foto's centenario - 100 jaar alfa

Club Kalender

Bekijk alle evenementen
© 2023 Alfa Spider Register